Sälja dödsbo

Vi köper dödsbon, hela och delar av hem  Röjer och tömmer dödsbon och hjälper till med bortforsling av skräp

Läs mer här

Röja eller tömma dödsbo

Vi flyttstädar, tömmer dödsbon, röjer dödsbon och köper dödsbon. Vi bortforslar skräp, sorterar och hjälper er med flytten. Allt i ett packet. Ni lämnar nyckeln till oss och vi tar hand om resten. När vi är färdiga är allt klart för nästa person att flytta in. Tveka inte att få ett kostnadsfritt förslag från oss när tiden och orken inte finns till. 

Vi gör en värdering av alla dödsbon som säljes och hittar nästan alltid saker av värde.

Värdering av dödsboet är också viktig för att arvskiftet ska bli rättvist. När en person avlidit ska kvarlåtenskapen fördelas enligt testamente och lagregler. För att detta ska kunna göras korrekt måste allt som tillhör dödsboet värderas.

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Kontakta oss

Rattgatan 6, 65341 Karlstad
Tel: 070-2209211
Epost: kristian@rispab.se